Informace ohledně coronaviru Covid-19 najdete na: www.mzcr.cz

 

Registrace k očkování proti nemoci  COVID19:

elektronicky : registrace.mzcr.cz  nebo crs.uzis.cz

nebo

telefonicky:  na lince  1221

 

Rizikoví plicní pacienti:

pacienti se závažným dlouhodobým onemocněním plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa

• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa

• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa

• cystická fibróza

• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa

• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa

• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

 

Očkování proti COVID19 – informace pro rizikové pacienty:

 • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
 • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
 • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

 

Poskytujeme zdravotní péči v oboru pneumologie

Jaká vyšetření provádíme:

 • spirometrie
 • pulzní oxymetrie
 • FeNO
 • RTG vyšetření v budově polikliniky
 • laboratorní odběry v budově polikliniky
 • návaznost na špičková plicní lůžková zařízení v Praze

Ordinační hodiny:
(pacienti se k plicnímu vyšetření objednávají)

Pondělí 7.45 – 12.00 12.30 – 17.00         (11.30-12.00 telef. konzultace)
Úterý 7.15 – 11.30         (11.30-12.00 telef. konzultace)
Středa 7.45 – 12.00 12.30 – 17.00         (11.30-12.00 telef. konzultace)
Čtvrtek 7.15 – 11.30         (11.30-12.00 telef. konzultace)
Pátek 7.15 – 11.30 (pouze objednaní pacienti,klinické studie)